Podsumowanie konferencji ujeżdżeniowej WZJ.

W dniu 27.11.2017 odbyła się w siedzibie WZJ w Poznaniu druga już w tym roku konferencja poświęcona wielkopolskiemu ujeżdżeniu. W spotkaniu uczestniczył prezes WZJ p. Ryszard Szymoniak oraz nowo powołana Komisja ds. Ujeżdżenia w składzie: Liliana Jachimowicz – Przewodnicząca oraz Członkowie: Adrianna Menes, Barbara Berezowska, Marta Wiśniewska i Jerzy Łukomski, gośćmi konferencji byli natomiast wielkopolscy organizatorzy, zawodnicy i szkoleniowcy. Omówiono statystyki porównawcze za rok 2016 i 2017, z satysfakcją odnotowując znaczący wzrost zainteresowania dyscypliną ujeżdżenia w regionie – głównie dzięki wiodącej roli Pucharu Wielkopolski w mijającym sezonie. Wiele miejsca poświęcono nowym strategiom oraz problematyce kalendarza na rok przyszły. W konsultacji ze środowiskiem przyjęto dwudniową formułę organizacji Finału Pucharu i Mistrzostw Wielkopolski 2018 oraz wyznaczono wstępnie datę ich przeprowadzenia na 22-23 wrzesień przyszłego roku. Pojawiło się wiele nowych koncepcji, wśród nich idea powołania autonomicznej Kadry Ujeżdżenia dla Wielkopolski oraz postulat rozbudowania struktury Pucharu o kategorię Open na poziomie N. Duże zainteresowanie zgromadzonych wzbudziły plany szkoleniowe Komisji, a przede wszystkim wstępna prezentacja kliniki ujeżdżeniowej z p.Beatą Stremler, która odbędzie się już w styczniu 2018 roku (vide ulotka poniżej). Warto zaznaczyć, że spotkanie przebiegało w atmosferze życzliwości i przy dużym zaangażowaniu wszystkich zgromadzonych, co stanowi bardzo dobry prognostyk na najbliższą przyszłość ujeżdżenia w Wielkopolsce!