Seminarium licencyjne dla sędziów- skoki.

W dniu 14/01/2018 w Hermanowie koło Nowego Miasta, odbędzie się seminarium licencyjne dla sędziów dyscypliny skoki przez przeszkody.
.

Kierownik kursu: Anna Stanek

Wykładowca: Jan Posłuszny

Organizator: Wielkopolski Związek Jeździecki

Nr seminarium: S/L/B/14/2018

godz. rozpoczęcia 10.00
odpłatność 50 zł (przelew na konto WZJ lub gotówką)

Kontakt:

Tel.: 530-800-993

Mail: astanek@superprint.pl