KOMUNIKAT OPŁAT NA RZECZ WZJ.

KOMUNIKAT OPŁAT NA RZECZ WZJ.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem opłat na rzecz WZJ na rok 2018.

Będzie się on również znajdował w zakładce opłaty.