ZGRUPOWANIE KADRY WOJEWÓDZKIEJ- WAŻNE.

Informujemy, że zawodnicy biorący udział w zgrupowaniu mają obowiązek zapewnić swoim wierzchowcom paszę.