UCHWAŁY WZJ.

Dnia 13 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie Zarządu WZJ.

Podczas zebrania podjęto trzy uchwały. Znajdują się one w załączniku.