KOMUNIKAT!

Po wprowadzeniu przez Polski Związek Jeździecki nowego systemu szkolenia Kadr Instruktorskich Wielkopolski Związek organizuje kursy instruktorskie.

Ośrodki chcące nawiązać współpracę w przeprowadzeniu kursów proszone są o składanie ofert na adres e-mail r.szymoniak@wzjpoznan.pl lub  pocztą tradycyjną na adres Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego.

W ofercie powinny znaleźć się informacje o:

-odpowiedniej ilości koni

-odpowiedniej ilości sprzętu jeździeckiego

-pomieszczeniach do prowadzenia zajęć teoretycznych

-obiektach do zajęć praktycznych (Hala, plac do do jazdy)

-bazie hotelowej

-warunkach finansowych

Termin składania ofert 25.04.2018.