UCHWAŁY WZJ.

Dnia 26 Marca 2018 roku odbyło się zebranie Zarządu WZJ.

Podczas zebrania podjęto dwie uchwały. Znajdują się one w załączniku.