WIELKO-PONIACY 2018- KOMUNIKAT.

 

Idąc na przeciw Waszym prośbom jesteśmy zobowiązani przenieść III eliminacje Wielko-poniaków z 19.05 w Szczepankowie na 23.06 w SKJ Gronówka.

Mamy nadzieję że ten termin będzie bezkolizyjny z innymi zawodami.

Organizatorzy Wielko-poniaków.