ZGŁOSZENIA DO OOM- KOMUNIKAT.

Zgłoszenia zakwalifikowanych zawodników i koni na finał OOM w Strzegomiu, należy wysłać przez panel zawodykonne.com
Osoby dodatkowe, które chcą zamówić zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie na swój koszt, proszone są o kontakt z organizatorem-  office@stragona.pl