UBEZPIECZENIE- KOMUNIKAT DLA ZAWODNIKÓW.

 

Na stronie PZJ ukazała się następująca informacja dotycząca ubezpieczenia zawodników:

Na wniosek Kolegium Sędziów PZJ, Zarząd wprowadza zapis do Regulaminu Rejestracji i Licencji , iż licencje zawodników na rok 2019 mogą być wystawione wyłącznie po przestawieniu potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej na cały okres obowiązywania licencji, czyli do 31 grudnia 2019.

W takiej sytuacji posiadanie licencji PZJ będzie równoznaczne z pewnością posiadania polisy NNW przez cały rok startów.

Zwalnia to zawodników z przedstawiania swoich polis podczas zawodów, a sędziów z konieczności kontroli.

Polisy ubezpieczeniowe można zawierać na okres 12 miesięcy, jednak mogą one być podpisane z 1- 2 miesięcznym wyprzedzeniem (w zależności od firmy ubezpieczeniowej).

Osoby, które posiadają polisy kończące się trakcie roku 2019 mogą wypowiedzieć u swoich ubezpieczycieli aktualną polisę (na podobnych zasadach jak polisy OC w przypadku sprzedaży) i zawrzeć je ponownie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Podobna procedura obowiązywać będzie w następnych latach.

 

Zasady te w WZJ będą obowiązywać od 01.01.2019