Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Kadr Wojewódzkich.

 

Wielkopolski Związek Jeździecki organizuje w terminie 20-25.01.2019 roku w Lesznie zgrupowanie dla zawodników kadr wojewódzkich juniorów młodszych i juniorów.

Zawodnicy biorący udział w zgrupowaniu zobowiązani są do posiadania aktualnej licencji, zdolności lekarskiej, ubezpieczenia, podpisaną zgodę rodziców oraz podpisany przez opiekuna prawnego Regulamin Zgrupowania, który dostępny będzie na stronie www.wzjpoznan.pl

Bez tych dokumentów zawodnicy nie będą mieli możliwości udziału w szkoleniu.

Treningi jeździeckie będzie prowadził Pan Jarosław Poręba.

Zgłoszenia proszę kierować w terminie do 08 stycznia 2019 r. na adres: r.szymoniak@wzjpoznan.pl

Odpłatność za udział dla członków kadry w zgrupowaniu wynosi 600,00 zł płatne na konto WZJ.

Cena zawiera pobyt i treningi pary koń-jeździec.

Koszt pobytu dodatkowego konia ponosi właściciel na zasadach ustalonych z ośrodkiem w Lesznie.

Przyjazd zawodników w dniu 20.01.2019 r. do godz. 12:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń