Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Kadr Wojewódzkich-lista przyjętych.

Poniżej przedstawiamy listę przyjętych na zgrupowanie szkoleniowe Kadr Wojewódzkich, które odbędzie się w terminie 20-25.01.19 w Lesznie.

 1. Zofia Budzyńska – DK  – junior
 2. Aleksandra Gebler – DK  – junior
 3. Amelia Górnicka  – kuc
 4. Marta Konarska  – DK + kuc
 5. Helena  Piontek  – 2 kuce
 6. Olaf Rynowiecki – DK + kuc
 7. Kornelia Smura  – DK  – junior
 8. Natalia Sydow – DK + kuc
 9. Olga Tuliszkiewicz – 2 DK
 10. Julia Walorek – kuc
 11. Vesna Wojtaszek – DK
 12. Amelia Gramza – kuc
 13. Agata Kamińska – 2 DK

Pasza objętościowe i treściwe dla koni zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie.

Będzie możliwość zakupienia siana na miejscu.

Odpłatność za udział w zgrupowaniu prosimy przesyłać do dnia 15.01.19.

Przypominamy, że zawodnicy zobowiązani  są do posiadania aktualnej licencji, zdolności lekarskiej, ubezpieczenia,  podpisanej zgody rodziców oraz czytelnie podpisanego  przez opiekuna prawnego  Regulaminu Zgrupowania (poniżej w załączniku).

Bez tych dokumentów zawodnicy nie będą mieli możliwości udziału w szkoleniu.