KURS PODSTAWOWY I SEMINARIUM LICENCYJNE DLA SĘDZIÓW UJEŻDŻENIA.

Wielkopolski Związek Jeździecki organizuje:

Kurs podstawowy dla sędziów ujeżdżenia nr: S/P/A/82/2019

Sobota, 2 lutego 2019 10.00-18.00 oraz Niedziela 3 lutego 8.00 – 13.00

 

Seminarium licencyjne dla sędziów ujeżdżenia nr: S/L/A/83/2019

Niedziela 3 lutego 10.30 – 18.00

Część praktyczna na czworoboku: niedziela 11.00 – 13.00 wspólna dla obu kursów

Miejsce:        Hipodrom Wola w Poznaniu – hala główna

 

Kursy poprowadzi pani Marlena Gruca – Rucińska – uprawniony wykładowca, sędzia PZJ i FEI, członek Kolegium Sędziowskiego PZJ

Zgłoszenia proszę przesyłać do 30.01.2019 na adres mailowy: Liliana Jachimowicz liljowka@wp.pl lub berezob@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

– rodzaj kursu (podstawowy lub licencyjny)
– imię i nazwisko
– PESEL
– nr kontaktowy i adres mailowy
– jaki WZJ reprezentuje uczestnik
– ewentualnie prośba o: posiłek wegetariański lub KP /fakturę (proszę złączyć dane do KP/Faktury)

Na kurs proszę przynieść wypełniony i podpisany Druk wniosku o nadanie licencji PZJ Osobie Oficjalnej wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną

Uwaga!

Osoby, które po raz pierwszy uzyskają uprawnienia z zakresu osób oficjalnych (dotyczy osób, które nie posiadają uprawnień sędziego w innej dyscyplinie lub uprawnień GT/DT) do wniosku dołączają:

–   kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej

–   oraz zaświadczenie o posiadaniu jednej z poniższych odznak/klas/uprawnień:

– brązowa odznaka jeździecka;

– klasa sportowa;

– jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ lub instruktorów sportu i trenerów PZJ.