ORZECZENIA LEKARSKIE- KOMUNIKAT DO ZAWODNIKÓW.

Przypominamy o zasadach dotyczących orzeczeń lekarskich opublikowanych na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego.

Informujemy, że wnioski wysłane razem ze zdolnością wystawioną przez lekarzy bez uprawnień bądź z nie wystarczającymi uprawnieniami, nie będą rozpatrywane.