ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE DLA ZAWODNIKÓW KADR WOJEWÓDZKICH

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE DLA ZAWODNIKÓW KADR WOJEWÓDZKICH

 

1. Wielkopolski Związek Jeździecki organizuje w terminie 26-31.01.2020 roku w Lesznie zgrupowanie dla zawodników kadr wojewódzkich  juniorów młodszych i juniorów.

Zawodnicy biorący udział w zgrupowaniu zobowiązani są do posiadania aktualnej licencji, zdolności lekarskiej, ubezpieczenia, podpisaną zgodę rodziców oraz podpisany przez opiekuna prawnego  Regulamin Zgrupowania, który dostępny będzie na stronie www.wzjpoznan.pl

Bez tych dokumentów zawodnicy nie będą mieli możliwości udziału w szkoleniu.

Treningi jeździeckie będzie prowadził Pan Zbigniew Kaczorowski.

Zgłoszenia proszę kierować w terminie do 08 stycznia 2020 r. na adres: biuro@wzjpoznan.pl

Odpłatność za udział dla członków kadry w zgrupowaniu wynosi 600,00 zł płatne na konto WZJ. Cena zawiera pobyt i treningi pary koń-jeździec.

Koszt pobytu dodatkowego konia ponosi właściciel na zasadach ustalonych z ośrodkiem w Lesznie.

Przyjazd zawodników w dniu 26.01.2020r. do godz. 12:00.

 

2. Związek planuje również przeprowadzenie konsultacji szkoleniowej w skokach dla zawodników wielkopolskich w Lesznie w terminie 01-02.02.2020 r.

Koszty udziału w treningach zawodników kadry wojewódzkiej pokrywa Wielkopolski Związek Jeździecki, a ewentualne koszty noclegu, wyżywienia i boksu dla konia zawodnik pokrywa indywidualnie.

Trenerem prowadzącym treningi będzie Pan Krzysztof Ludwiczak.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc brana będzie pod uwagę kolejność  zgłoszeń.

 

Projekt Kadr Wojewódzkich na rok 2020 znajduje się poniżej.