ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE DLA ZAWODNIKÓW KADR WOJEWÓDZKICH – WAŻNE INFORMACJE

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE DLA ZAWODNIKÓW KADR WOJEWÓDZKICH – WAŻNE INFORMACJE

Poniżej przedstawiamy listę przyjętych na zgrupowanie szkoleniowe Kadr Wojewódzkich, które odbędzie się w terminie 26-31.01.2020 r w Lesznie:

  1. Zuzanna Grygier – JM – 1 kuc
  2. Amelia Gramza – JM   – 1 DK
  3. Karolina Heydel – J     – 1 DK
  4. Maria Karnabal – JM   – 1 DK
  5. Marta Konarska – JM   – 2 DK
  6. Piotr Pietrzak – JM      – 1 DK
  7. Helena  Piontek – JM   – 1 kuc
  8. Olaf Rynowiecki – JM   – 2 DK
  9. Kornelia Smura – J       – 2 DK
  10. Olga Styła – JM          – 1 DK
  11. Olga Tuliszkiewicz – JM – 1 kuc
  12. Julia Walorek – JM     – 1 DK

Pasze objętościowe i treściwe dla koni zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie. Będzie możliwość zakupienia siana na miejscu.

Przypominamy, że zawodnicy zobowiązani  są do posiadania aktualnej licencji, zdolności lekarskiej, ubezpieczenia,  podpisanej zgody rodziców oraz czytelnie podpisanego  przez opiekuna prawnego  Regulaminu Zgrupowania (załączony poniżej).

Bez tych dokumentów zawodnicy nie będą mieli możliwości udziału w szkoleniu.

 • Przyjazd zawodników w dniu 26.01.2020 r.(niedziela) do godz. 12:00.
 • W piątek 31.01.2020 r. planowane zakończenie zgrupowania około godz. 15:00. Najpóźniej do godz. 16:00 odbiór dzieci przez opiekunów. Po tym czasie za opiekę nad dziećmi odpowiadają opiekunowie prawni. Bardzo prosimy o odebranie uczestników do w/w godziny.