KOMUNIKAT !

KOMUNIKAT !

 

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o wzroście opłat pobieranych przez Wielkopolski Związek Jeździecki informuję, że Związek w latach 2019-2020 nie zmienił cennika opłat.

Przekazywane przez organizatorów zawodów informacje o wzroście opłat ponoszonych na rzecz WZJ są nieprawdziwe.

W związku z COVID-19 w dniu 18.06.2020 Zarząd Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę nr 19/Z/2020 o zawieszeniu i nie pobieraniu od organizatorów zawodów opłat z tytułu wpisu zawodów do kalendarza ZR i ZT od momentu wznowienia rozgrywania zawodów do końca grudnia 2020 roku.

 

Z poważaniem
Ryszard Szymoniak
Prezes Zarządu