WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW WZJ

WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW WZJ

 

Zarząd WZJ w dniu 03.09.2020 podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w terminie 10.11.2020r.

Ze względu na Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zarząd WZJ podjął decyzję o odwołaniu Zjazdu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zostanie przeprowadzone w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.