SEMINARIUM LICENCYJNE DLA SĘDZIÓW WKKW

SEMINARIUM LICENCYJNE DLA SĘDZIÓW WKKW

Opolski Związek Jeździecki organizuje niżej wymienione seminarium licencyjne – online:
Seminarium Licencyjne dla sędziów konkurencji WKKW:
Organizator:      Opolski Związek Jeździecki
Numer Kursu:    S/L/C/59/2021
Wykładowca:     Agata Komorowska
Data                 17 lutego 2021 roku
Zgłoszenia:       biuro@ozj.opole.pl
Kontakt:          Tel: 602 350 500
Osoby zainteresowane mogą wysyłać zgłoszenia na  biuro@ozj.opole.pl