INFORMACJA DLA DELEGATÓW NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY WZJ

INFORMACJA DLA DELEGATÓW NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY WZJ

 

Zarząd Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego informuje, że zgodnie z uchwałą 16/Z/2021 Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WZJ odbędzie się

21 sierpnia 2021 r. w  Ośrodku „Borowianka”, ul. Limanowskiego 134, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

W najbliższych dniach zostaną do klubów-członków WZJ rozesłane komplety niezbędnych dokumentów.