Komisja ds. Ujeżdżenia

Jerzy Łukomski

Członek Komisji ds. Ujeżdżenia

e-mail: jerzylukomski@wp.pl

Adrianna Menes

Członek Komisji ds. Ujeżdżenia

e-mail: adramenes@wp.pl

Marta Wiśniewska

Członek Komisji ds. Ujeżdżenia

e-mail: marta .hiposfera@gmail.com