Zostań członkiem WZJ

REGULAMIN

rejestracji i licencjonowania Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego w 2021 r.
Sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą pocztową lub e-mailem wpłacając na konto WZJ odpowiednią należność oraz przesyłając do biura Związku prawidłowo wypełnione dokumenty.
Dokonanie tylko wpłaty na konto WZJ nie upoważnia zawodnika i konia do startu w zawodach regionalnych.

Uwaga! Wszyscy zawodnicy WZJ proszeni są o sprawdzenie przed wyjazdem na zawody, na stronie PZJ – ZESTAWIENIA, czy licencja konia i zawodnika została nadana.

Zawodnik

Należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek rejestracyjny/licencyjny wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych ( druk na stronie WZJ/PZJ )
– dowód wpłaty na konto WZJ
– numer brązowej lub srebrnej odznaki jeździeckiej  dotyczy zawodników zmieniających licencję B na B3 lub na B2)

– aktualne badania sportowe wystawione  przez lekarzy z odpowiednimi uprawnieniami:

1. Dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub posiadający Certyfikat PTMS (Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej).

Rozporządzenie MZ 28.02.19

2. lekarzy posiadający specjalizację z medycyny sportowej – uprawnienia dla każdej grupy wiekowej

– ubezpieczenie NNW na okres trwania licencji

Licencja ogólnopolska zawodnika upoważnia do udziału we współzawodnictwie na szczeblu regionalnym pod warunkiem wykupienia przez klub licencji rocznej w WZJ.

Należy złożyć następujące dokumenty:

– dokument z klubu potwierdzający zgodę na zmianę barw klubowych zawodnika
– wniosek rejestracyjny/licencyjny ( druk na stronie WZJ/PZJ )
– dowód wpłaty na konto WZJ

Koń

Należy złożyć następujące dokumenty:

– druk zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ

– kserokopia stron z paszportu hodowlanego (nazwa konia, nr paszportu, data urodzenia, hodowca, pochodzenie – ojca i matki, aktualny właściciel konia)

– dowód wpłaty na konto WZJ za rejestrację i licencję jeśli koń nie był wcześniej rejestrowany Rejestracji w WZJ podlegają wszystkie konie 4-letnie i starsze startujące w zawodach szczebla regionalnego.

Należy złożyć następujące dokumenty:

– dowód wpłaty na konto WZJ z podaniem imienia konia i numeru jego paszportu hodowlanego (konie rejestrowane w 2015 roku lub latach poprzednich)

Należy złożyć następujące dokumenty:

– druk zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ
– paszport hodowlany – kserokopia strony o właścicielu konia
– dowód wpłaty na konto WZJ

Należy złożyć następujące dokumenty:

– druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ
– kserokopia strony paszportu hodowlanego
– dowód wpłaty na konto WZJ

Wszystkie konie rejestrowane w WZJ muszą posiadać paszport urzędowy, a konie rejestrowane na zagranicznych paszportach muszą posiadać potwierdzoną przez OZHK adnotację o aktualnym posiadaczu konia i opis graficzny konia.

Klub

Należy złożyć następujące dokumenty:

– deklaracja członkowska WZJ

– karta rejestracyjna WZJ (wypełniona i podstemplowana przez klub)

– kopia dokumentów rejestracyjnych klubu wydanych przez urząd administracji państwowej oraz Regon, NIP, statut.

– dowód wpłaty na konto WZJ

Należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek o wydanie licencji klubowej

– dowód wpłaty na konto WZJ