OBSADY

OBSADY OSÓB OFICJALNYCH
Wykaz osób oficjalnych wyznaczonych przez Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego
do pełnienia niżej wymienionych funkcji podczas zawodów szczebla centralnego i regionalnego w 2017r.
Sędzia główny odpowiada za rotację komisarzy
UWAGA: SĘDZIOWIE REZERWOWI – przyjazd na zawody na zaproszenie organizatora
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: KRYSTYNA RYBAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: MACIEJ CEGLARSKI
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  ANNA STANEK
Komisarz zawodów: PAWEŁ MUSZYŃSKI
Gospodarz Toru:  TADEUSZ SZYMONIAK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: WITOLD BOGACZ
Członkowie Komisji Sędziowskiej: GRZEGORZ JAROSZEWSKI
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: TOMASZ MOSSAKOWSKI
Komisarz zawodów: KATARZYNA SZYMAŃSKA,  RAFAŁ PISAREK
Gospodarz Toru:  SZYMON TARANT
Asystent gospodarza toru:  PIOTR SOKOŁOWSKI
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:  JOANNA MULARCZYK
Członkowie Komisji Sędziowskiej:  ANDRZEJ CIEŚLAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: JOLANTA IMALSKA- RACZAK
Komisarz zawodów: TADEUSZ LUDWICZAK,  ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru:  ROMAN SOBKOWIAK
Asystent gospodarza toru:  ROBERT SYDOW
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: ANNA STANEK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: JUSTYNA RYNKIEWICZ
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: TADEUSZ SZYMONIAK
Komisarz zawodów: LIDIA PEREK
Gospodarz Toru:  ROBERT BARTKOWIAK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:   MAŁGORZATA HAŁEŁA – PAWŁOWSKA
Członkowie Komisji Sędziowskiej: JERZY ŁUKOMSKI, ŁUKASZ WALTER
Komisarz zawodów: TADEUSZ LUDWICZAK,  ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru:  ROTACJA
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:   RYSZARD SZYMONIAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: ANDRZEJ CIEŚLAK, ANNA ŚMIAŁOWSKA
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: TADEUSZ LUDWICZAK
Komisarz zawodów: JOLANTA IMALSKA-RACZAK, JOANNA MULARCZYK
Gospodarz Toru:  WIESŁAW LASKOWSKI
Asystent gospodarza toru: ROBERT BARTKOWIAK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: TADEUSZ LUDWICZAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: ANDRZEJ CIEŚLAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  JOANNA MULARCZYK
 Sędzia oceny stylu: STANISŁAW HELAK
Komisarz zawodów: JOLANTA IMALSKA-RACZAK, ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru:  ROBERT BARTKOWIAK

Asystent gospodarza toru: ROBERT SYDOW

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:   WŁODZIMIERZ CHMIELNIK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: TADEUSZ SZYMONIAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: LIDIA PEREK
Komisarz zawodów: KRYSTYNA RYBAK
Gospodarz Toru:  WIESŁAW LASKOWSKI
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:  GRZEGORZ JAROSZEWSKI
Członkowie Komisji Sędziowskiej: BARBARA BEREZOWSKA, PIOTR SOKOŁOWSKI
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: WITOLD BOGACZ
Komisarz zawodów: KATARZYNA SZYMAŃSKA

Gospodarz toru: SZYMON TARANT

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: JOANNA MULARCZYK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: ANDRZEJ CIEŚLAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  TADEUSZ LUDWICZAK
 Sędzia oceny stylu: STANISŁAW HELAK
Komisarz zawodów: JOLANTA IMALSKA-RACZAK, ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru:  ROBERT BARTKOWIAK
Asystent gospodarza toru: WIESŁAW LASKOWSKI
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: MAŁGORZATA KRAWCZYK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: JOANNA GAWŁOWSKA, ANDRZEJ DĄBROWSKI
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  TADEUSZ SZYMONIAK
Komisarz zawodów: ŁUKASZ MAŁEK
Gospodarz Toru: KRZYSZTOF KIERZEK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: ANNA STANEK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: LIDIA PEREK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  TADEUSZ SZYMONIAK
 Sędzia oceny stylu: STANISŁAW HELAK
Komisarz zawodów: WŁODZIMIERZ CHMIELNIK
Gospodarz Toru:  ROBERT BARTKOWIAK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: GRZEGORZ JAROSZEWSKI
Członkowie Komisji Sędziowskiej:  PIOTR SOKOŁOWSKI
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  WITOLD BOGACZ
Komisarz zawodów: RAFAŁ PISAREK
Gospodarz Toru:  SZYMON TARANT
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: TADEUSZ SZYMONIAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej:  ANDREZJ CIEŚLAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:   JOLANTA IMALSKA-RACZAK
 Sędzia oceny stylu: TADEUSZ SZYMONIAK
Komisarz zawodów: TADEUSZ LUDWICZAK, ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru:  WIESŁAW LASKOWSKI
Asystent gospodarza toru: ROBERT SYDOW
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: GRZEGORZ KWACZYŃSKI
Członkowie Komisji Sędziowskiej:  ANDREZJ CIEŚLAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  TADEUSZ LUDWICZAK
 Sędzia oceny stylu: TADEUSZ SZYMONIAK
Komisarz zawodów: JOLANTA IMALSKA-RACZAK, ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru:  ROMAN SOBKOWIAK
Asystent gospodarza toru: WIESŁAW LASKOWSKI
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: ANNA STANEK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: URSZULA DRAPIK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: RYSZARD SZYMONIAK
Komisarz zawodów: ROBERT SYDOW
Gospodarz Toru: ROBERT BARTKOWIAK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:  JOLANTA IMALSKA-RACZAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej:  ANDREZJ CIEŚLAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  JOANNA MULARCZYK
Komisarz zawodów: TADEUSZ LUDWICZAK, ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru:  ROMAN SOBKOWIAK
Asystent gospodarza toru: WIESŁAW LASKOWSKI
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: TADEUSZ SZYMONIAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: SYLWIA BOGACZ, MAŁGORZATA KRAWCZYK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:  ANDRZEJ DĄBROWSKI
Komisarz zawodów: KAROLINA KAROLAK
Gospodarz Toru: KRZYSZTOF KIERZEK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: BARTOSZ MIKOŁAJCZAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej: ZUZANNA OSTAŃSKA
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: WITOLD BOGACZ
Komisarz zawodów: RAFAŁ PISAREK
Gospodarz Toru: PIOTR SOKOŁOWSKI
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: ROBERT SYDOW
Członkowie Komisji Sędziowskiej: KRYSTYNA RYBAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: TADEUSZ SZYMONIAK
Komisarz zawodów: ANNA STANEK
Gospodarz Toru:  ROBERT BARTKOWIAK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:   ELŻBIETA DOLIŃSKA
Członkowie Komisji Sędziowskiej: ALICJA BOROWIAK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:
Komisarz zawodów: MARTYNA LORENC
Gospodarz Toru:
Asystent gospodarza toru: 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:  GRZEGORZ KWACZYŃSKI
Członkowie Komisji Sędziowskiej: ANDRZEJ CIEŚLAK, JOANNA MULARCZYK
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: TADEUSZ LUDWICZAK
Komisarz zawodów: JOLANTA IMALSKA-RACZAK, ANNA ŚMIAŁOWSKA
Gospodarz Toru: ROMAN SOBKOWIAK
Asystent gospodarza toru: ROBERT BARTKOWIAK
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:
Członkowie Komisji Sędziowskiej: 
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:
 Sędzia oceny stylu: 
Komisarz zawodów:
Gospodarz Toru:
Asystent gospodarza toru: 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:  TADEUSZ LUDWICZAK
Członkowie Komisji Sędziowskiej:  ANNA ŚMIAŁOWSKA
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ: JOLANTA IMALSKA-RACZAK
Komisarz zawodów:  JOANNA MULARCZYK
Gospodarz Toru: WIESŁAW LASKOWSKI
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:
Członkowie Komisji Sędziowskiej: 
Sędzia FEI/ PZJ/WZJ:
 Sędzia oceny stylu: 
Komisarz zawodów:
Gospodarz Toru:
Asystent gospodarza toru: