BUDUJEMY JEŹDZIECKIE REGIONY

Polski Związek Jeździecki wraz z Wielkopolskim Związkiem Jeździeckim organizuje, w ramach Projektu “Ujeżdżenie podstawą rozwoju wyszkolenia jeźdźców i koni”, konsultacje szkoleniowe w ujeżdżeniu dla zawodników i trenerów z Wielkopolski.

Udział sędziów ujeżdżenia możliwy w charakterze wolnych słuchaczy.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres:

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko zawodnika,
  • telefon kontaktowy,
  • klub/ewentualnie
  • miejsce kliniki (np.: Baborówko, Gruszczyn, Kiekrz, Poznań Wola, Swadzim,  …).

Ważne

Decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo przyjęcia na klinikę mają: uczestnicy zawodów krajowych i regionalnych oraz zawodnicy początkujący z Wielkopolski

Informacje organizacyjne konsultacji szkoleniowej

Konsultacje będą prowadziły:

I. Pani Anna Piasecka będzie prowadziła treningi z zawodnikami indywidualnie w cyklach 2 x po 45 min dla zawodnika (maksymalnie 7-8 osób dziennie) w terminach:

20 – 21.08.2016   od godz. 9.00 w Gruszczynie, po południu w Kiekrzu i Swadzimiu

10 – 11.09.2016

24 – 25.09.2016

15 – 15.10.2016

Miejsca klinik (np.: Baborówko, Gruszczyn, Kiekrz, Poznań Wola, Swadzim, , …) zostaną ustalone na podstawie zgłoszeń (5 – 6 osób z  danego ośrodka, do którego dojedzie prowadzący)

(Koszt konsultacji 150,- zł za 45 minut)

 

II. Pani Ada Menes  będzie prowadziła trening na poziomie podstawowym i dla początkujących w terminie 17-18.09.2016 w KJ Oxser Wtórek w Ostrowie.

(Koszt konsultacji 120,- zł za 45 minut)

 

PZJ i WZJ  w ramach projektu pokrywają 50 % kosztów konsultacji uczestnikom z Wielkopolski.

Szczegółowy program klinik będzie opublikowany w pod koniec sierpnia 2016r .

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Polskiego Związku Jeździeckiego