WIELKOPOLSKA LIGA KUCÓW 2020

– Projekt wspierany przez WZJ –

Wielkopolska Liga Kuców jest prowadzona i organizowana przez Roberta Bartkowiaka dla dzieci i młodzieży jeżdżących na kucach i startujących w konkurencji Skoki przez Przeszkody.

 

Startować mogą dzieci w grupie wiekowej od 9 do 12 lat i młodzież w grupie wiekowej od 12 do 16 lat. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie zawodnika w Wielkopolskim Związku Jeździeckim oraz przestrzeganie Przepisów i Regulaminów Polskiego Związku Jeździeckiego. Dzieci i młodzież z innych województw mogą startować gościnnie na każdych zawodach, ale w konkursie finałowym nie mogą brać udziału.. Zawodnik 12 letni może startować w dwóch grupach, ale w finale może startować tylko w jednej. W konkursie finałowym zawodnicy mogą startować tylko raz.

Kuce  muszą posiadać aktualną licencję w WZJ lub w PZJ, a na zawodach posiadać urzędowy paszport z ważnymi szczepieniami wg zasad PZJ. Kuców nie obowiązuje certyfikat wzrostu. W żadnej grupie wiekowej wzrost kuca nie będzie brany pod uwagę. Jeżeli wzrost kuca będzie budził wątpliwość to Sędzia Główny może zlecić pomiar kuca osobie posiadającej uprawnienia ( PZJ lub PZHK ). Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

Wysokość  przeszkód dla dzieci wynosi do 60 cm (podczas finału do 70cm) , a dla młodzieży do 80 cm (podczas finału do 90 cm). Konkursy będą rozegrane na 10 przeszkodach bez szeregów. Podczas kwalifikacji odbędą się po dwa konkursy dla każdej grupy. Jeden konkurs z trafieniem w normę czasu, a drugi z oceną stylu zawodnika. W każdym konkursie można startować dwa razy,ale do klasyfikacji liczony będzie lepszy wynik. Warunkiem uczestnictwa w konkursie finałowym jest ukończenie minimum trzech konkursów kwalifikacyjnych oraz pozytywne ukończenie minimum jednego konkursu na styl zawodnika . Kuc może startować pod dwoma zawodnikami. Dzienną ilość startów zawodnika i kuca określają regulaminy PZJ. Konkurs finałowy odbędzie się na zasadach konkursu dokładności z rozgrywką (art.238.1.2).

 

Data i miejsce kwalifikacji:

25.04.2020r. Jeziorki

09.05.2020r. Iwno

13.06.2020r. Jaszkowo

25.07.2020r. Damasławek

01.08.2020r. Jeziorki

23.08.2020r. Finał Poznań Wola

 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w Finale Wielkopolskiej Ligi Kuców otrzymają nagrody.

   Sponsorzy:

Salon Jeździecki Pegaz Firma PARKUR

Internetowy sklep jeździecki pegazshop.pl

Radosław Kierznowski

Magdalena Paprzycka

Przemysław Bartkowiak

Robert Bartkowiak

 

Organizator cyklu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie oraz terminów i miejsca kwalifikacji, o których będzie informował na oficjalnej stronie WZJ.

PEGAZ
PARKUR

KONTAKT

Wszelkie informacje na temat Wielkopolskiej Ligi Kuców udzielają:

Magdalena Paprzycka

 tel. 602 574 584
 ——————————
Robert Bartkowiak
tel. 602 774 381

 

ZOBACZ TAKŻE