WIELKOPOLSKA LIGA KUCÓW.

– Projekt wspierany przez WZJ –

Wielkopolska Liga Kuców organizowana jest dla dzieci i młodzieży jeżdżących na kucach i startujących w konkurencji Skoki przez Przeszkody. Cykl zawodów zwanych eliminacjami zakończony zostanie finałem, który odbędzie się 25.08.19 na Poznańskiej Woli.

 

UCZESTNICY ZAWODÓW

Startować mogą dzieci w grupie wiekowej od 9 do 12 lat i młodzież w grupie wiekowej od 13 do 16 lat.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie zawodnika w Wielkopolskim Związku Jeździeckim oraz przestrzeganie Przepisów i Regulaminów Polskiego Związku Jeździeckiego. Dzieci i młodzież z innych województw mogą startować gościnnie na każdych zawodach, ale w konkursie finałowym ich wynik nie będzie liczył się w klasyfikacji.
Kuce muszą posiadać aktualną licencję w WZJ lub w PZJ, a na zawodach posiadać urzędowy paszport z ważnymi szczepieniami wg zasad PZJ. Kuców nie obowiązuje certyfikat wzrostu. W żadnej grupie wiekowej wzrost kuca nie będzie brany pod uwagę. Jeżeli wzrost kuca będzie budził wątpliwość to Sędzia Główny może zlecić pomiar kuca osobie posiadającej uprawnienia (PZJ PZHK). Wysokość przeszkód dla dzieci wynosi do 60 cm (podczas finału do 70 cm) , a dla młodzieży do 80 cm (podczas finału do 90 cm).

ZASADY

Konkursy będą rozegrane na 10 przeszkodach bez szeregów. Podczas kwalifikacji odbędą się po dwa konkursy dla każdej grupy. Jeden konkurs z trafieniem w normę czasu, a drugi z oceną stylu zawodnika (oceniany będzie ogólny wygląd, ukłon, ubiór,, stosowanie pomocy, zachowanie zawodnika itp.).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie finałowym jest ukończenie minimum trzech konkursów kwalifikacyjnych oraz pozytywne ukończenie minimum jednego konkursu na styl zawodnika. Zawodnik może startować na jednym kucu dwa razy w jednym konkursie, ale kuc może startować dwa razy dziennie. Kuc może startować pod dwoma zawodnikami. Dzienną ilość startów zawodnika określają regulaminy PZJ.
Konkurs finałowy odbędzie się na zasadach konkursu dokładności z rozgrywką (art.238.1.2). Do konkursu finałowego zawodnicy przystępują z zerowym kontem punktowym.
Organizator cyklu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie oraz terminów i miejsca kwalifikacji.

KALENDARZ

  Data i miejsce kwalifikacji:
1. 27.04.2019 r. – Jeziorki – Zobacz Ranking
2. 03.05.2019 r. – Iwno – Zobacz Ranking
3. 29.06.2019 r. – Barczyzna – Zobacz Ranking
4. 13.07.2019 r. – Sieraków Wlkp. – Zobacz Ranking
5. 27.07.2019 r. – Damasławek – Zobacz Ranking
6. 03.08.2019 r. – Jeziorki – Zobacz Ranking
7. 25.08.2019 r. – Finał Poznań Wola – Zobacz Ranking

NAGRODY

Wszyscy zawodnicy biorący udział w Finale Wielkopolskiej Ligi Kuców otrzymają nagrody.
Wielkopolską Ligę Kuców wspiera Wielkopolski Związek Jeździecki.
 Sponsorzy:
 • Salon Jeździecki Pegaz
 • Firma Parkur
 • Internetowy sklep jeździecki pegazshop.pl
 • Radosław Kierznowski
 • Ewa Niestrawska
 • Abaria Iwno
 • Dariusz Gronowski
 • S.O. Sieraków
 • Stanisław Marek Jóźwiakowski
 • Agabart Grażyna i Wojciech Boguccy
 • Magdalena Paprzycka
 • Przemysław Bartkowiak
 • Robert Bartkowiak
 • Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o
Każdy zawodnik Wielkopolskiej Ligi Kuców ,który zarejestruje się w WZJ oraz na stronie internetowej www.pegazshop.pl weźmie udział w losowaniu o  nagrodę ufundowaną przez PegazShop.pl

PARTNERZY WSPIERAJĄCY PROGRAM

PEGAZ
WZJ

KONTAKT

Wszelkie informacje na temat Wielkopolskiej Ligi Kuców udzielają:

Magdalena Paprzycka

 tel. 602 574 584
 ——————————
Robert Bartkowiak
tel. 602 774 381

 

ZOBACZ TAKŻE