Gospodarze toru i delegaci techniczni

LP.
NAZWISKO, IMIĘ
WZJ
NR
BGT
BDT
CGT
CDT
DGT
DDT
1.    Bartkowiak, Robert 5398 L GT 1
2.    Dąbrowski, Andrzej 11617 L GT 2
3.    Gałczyński, Jacek 576 L GT L A DT
4.    Helak, Stanisław 625 L GT 1/I L DT
5.    Laskowski, Wiesław 783 L GT 2
6.    Lewandowski, Kazimierz 25386 L GT 1
7.    Mossakowski, Tomasz 6847 L DT
8.    Rembowski, Krzysztof 982 L GT
9.    Sobkowiak, Roman 17397 L GT 1
10.    Sokołowski, Piotr Wlkp. 003364 L GT 2
11.    Szłapka, Mirosław 1284 L GT 2
12.    Szymoniak, Tadeusz Wie 9733 L GT 2
13.    Tarant, Szymon 1089 L GT 1/C
14.    Zaleski, Marek 11593 L GT/I L DT/O